เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 15 ตุลาคม 2561  วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
2 13 สิงหาคม 2561  วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
3 27 กรกฎาคม 2561  วันอาสาฬหบูชา
4 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
5 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
6 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
7 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
8 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
9 30 กรกฎาคม ของทุกปี  วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)
10 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) และวันเข้าพรรษา
11 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
12 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
13 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
14 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Copyright 2019. All Rights Reserved.